GESTALTTERAPI


 

DET FINNES MANGE ÅRSAKER TIL Å SØKE TERAPI:


* Føler du at du står fast i livet ditt?

* Ønsker du å lære mer om deg selv?

* Har du kvernene negative tanker?

* Kjenner du på uro, angst eller føler du deg utbrent?

* Har du eller opplever du psykisk eller fysisk vold eller har vært utsatt for overgrep eller mobbing?

* Strever du med å være deg selv sammen med andre?

* Ønsker dere å styrke parforholdet deres og kommunisere bedre?"Samtaleterapi kan være et pusterom og gi deg større forståelse og innsikt i hvilke tanker og følelser som styrer livet ditt"

Min arbeidserfaring og kurs:

*Gestaltterapeut MNGF , utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)

*Autorisert Hjelpepleier 1 med videreutdanning i Geriatri 

*20 års erfaring fra kommunehelsetjenesten(Sykehjem/Hjemmesykepleie)

*Miljøarbeider -arbeid med mindreårige asylsøkere og barnevern institusjon(Bufetat).

*Veileder for ungdom -Otrera AS

*"Førstehjelp ved selvmordsfare" -Kurs fra Vivat

*"ABC Traume kurs" og "Fordypningskurs", samt "Bearbeiding og barn" og "arbeid med voldsutøvere"(RVTS-Øst)

*Sertifisert veileder i Tre (Trauma-Releasing-Exercises) 

* Parterapikurs I og2 -med fokus på relasjonstraumer

Grunnleggende ideer:


Gestaltterapi søker å øke din evne til å støtte deg selv i situasjoner som oppleves som vanskelige. Bevisstgjøringsprosessen skapes hovedsakelig gjennom samtale og eksperimenter. Sammen utforsker vi hvordan det som skjer i ditt liv påvirker deg, slik at du har muligheten til å bli klar over og justere egne destruktive mønstre. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den troen at økt erkjennelse om deg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner "her og nå". Den kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant mellom deg og din terapeut.

Terapi betyr utvikling. Målet med å gå i terapi er å få hjelp til å oppdage egne ressurser og handlingsmønstre, slik at du kan foreta mer bevisste valg. Jeg er ikke en psykolog, og forholder til diagnoser med en tankegang om at vi er mer enn en diagnose! Jeg vil møte deg som du er, med den jeg er!


Ring 40 64 37 95 for en uforpliktende prat, eller fyll ut kontaktskjemaet, så tar jeg kontakt med deg.


Du er velkommen med det du måtte ha på hjertet!

"Endring skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å bli noe du ikke er". Beisser. A (1970). The Paradoxial Theory of Change.